Usługi ICT

Nasze kompetencje

 • transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
 • analizy, audyty, doradztwo, szkolenia
 • projektowanie, wdrożenia, wsparcie, konserwacja, aktualizacja i optymalizacja systemów informatycznych
 • integracja systemów informatycznych
 • hosting

Każdy projekt poprzedzony jest szczegółową analizą przedwdrożeniową, która określa dojrzałość cyfrową organizacji (ADMA), możliwość wykorzystania zasobów informatycznych we wsparciu procesów biznesowych. Analizie zostają poddane zasoby informacyjne firmy, jej infrastruktura informatyczna oraz zachodzące procesy organizacyjne i strukturalne. Dokładne obserwacje i właściwa diagnoza umożliwiają późniejszą bezproblemową optymalizację procesów.

Na podstawie analizy opracowane zostają założenia projektu oraz jego zakres, a także harmonogram działań (Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji). Usługa doradcza jest adresowana do wszystkich przedsiębiorstw, w których niezbędna jest optymalizacja procesów biznesowych, głównie celem eliminacji strat oraz minimalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Nasi specjaliści:

pomogą Państwu rozpoznać obszary organizacji, w których występują problemy („wąskie gardła”), w których realizowane są działania nie przynoszące wartości dodanej dla organizacji,

wyjaśnią, jak uelastycznić procesy,
wyeliminować obszary strat oraz skrócić
czas obiegu informacji,

jednocześnie zaproponują Państwu rozwiązania, które będą optymalne i rozwojowe w dłuższej perspektywie czasowej.

Usługa hostingu

Aplikacja użytkownika może być umieszczona na dedykowanym serwerze zewnętrznym dostawcy usługi. Klient uzyskuje bezpieczny dostęp poprzez sieć Internet. Dostawca zapewnia nie tylko bieżącą opiekę nad samą aplikacją, ale również nad narzędziami wspomagającymi, jak i sprzętem. Dostawca w szczególności przejmuje na siebie obowiązki utrzymywania kopii bezpieczeństwa systemu i danych.

Upgrade & Support

Zapewniamy naszym Klientom stałe wsparcie oraz opiekę techniczną. Naszym celem jest w szczególności:

 • rozwiązywanie problemów związanych z poprawnym funkcjonowaniem i wykorzystywaniem naszego rozwiązania
 • rozwiązywanie problemów z poprawną integracją naszego oprogramowania z aplikacjami współpracującymi
 • reakcja na zgłoszone przez klienta problemy z funkcjonalnością oprogramowania

Usługa ta jest indywidualnie dopasowywana do Klienta. Klient ma zagwarantowany stały kontakt z konsultantem, pomoc przy rekonfiguracji istniejących procesów lub implementacji nowych procesów, dostarczanie i instalację aktualizacji oprogramowania, sprawdzanie oraz akceptację zmian wprowadzanych przez Klienta we własnym zakresie.

Usługa obejmuje serwis i wsparcie techniczne w gwarantowanych czasach, nowe wersje systemu, uaktualnienia do systemu, rozszerzoną dokumentację, jak również platformę deweloperską oraz testową.

Integracja systemów informatycznych

Jesteśmy też integratorem systemów i platform informatycznych. Współpracujemy z wieloma dostawcami nowoczesnych technologii i rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i robotyzacji procesów.

Integracja jest kluczowym elementem podczas wdrażania systemów zarządzania procesami i obiegu dokumentów. Integracja odbywa się za pomocą różnych technologii:

 • wymiana plików – CSV, XML (poprzez udziały sieciowe, poprzez FTP, poprzez protokoły http / https)
 • synchronizacji na poziomie baz danych,
 • dedykowanych API,
 • przez Web Serwisy
 • architekturę SOA

Integracja dotyczy systemów opartych na różnorodnych silnikach bazodanowych m.in.:

 • MS SQL
 • Sybase
 • Oracle
 • DB2
 • MySql
 • Access
 • DBase
 • Progress
 • PostgreSQL

Obustronna integracja systemu e-Waeller z systemami klasy ERP m.in.:

 • Baan
 • BIK
 • BRKN
 • CDN XL
 • Eureca
 • Eurotax
 • Exact
 • Humansoft
 • IFS
 • JD Edwards
 • KRD
 • MFG PRO
 • MS Dynamics
 • Navision
 • Oracle
 • Rekord
 • SAP
 • SKOP
 • Symfonia
 • Ultimus
 • WAPRO

Zapraszamy do współpracy

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji