Archiwizacja i składnica akt

Usługi archiwizacji, przechowywania, brakowania i niszczenia dokumentów

Archiwizacja dokumentów kat. A, B, BE, przechowywanie dokumentacji kat. B

Usługi digitalizacji, ewidencji elektronicznej, obsługi kancelaryjnej i udostępniania dokumentów

Usługi transportu, porządkowania, brakowania i niszczenia dokumentacji papierowej oraz elektronicznych nośników danych

Analizy, audyty, doradztwo, szkolenia kancelaryjno-archiwistyczne

Artykuły i akcesoria archiwizacyjne do przechowywania dokumentów papierowych (teczki, skoroszyty, segregatory, pudła, kartony, klipsy itp.)

Zakres usług

Oferujemy usługi archiwizacji i składowania wszelkiego rodzaju dokumentów papierowych. Firma WAELLER jest wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje archiwistyczne stopnia I i II.
Posiadamy nowoczesny obiekt biurowo-magazynowy przystosowany do przechowywania dokumentów zgodnie ze wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów. Z najwyższą starannością dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów. Wdrożone procedury postępowania zgodne z normą ISO 9001:2008, systemy kontroli i monitoringu (kamery przemysłowe) gwarantują najwyższy poziom zabezpieczenia poufnych informacji. Obiekt składnicy akt jest wykonany w nowoczesnej technologii płyt warstwowych i jest położony na terenie niezalewowym. Jest wyposażony w instalacje przeciwpożarowe i alarmowe oraz jest monitorowany przez agencję ochrony.
Dodatkowo świadczymy usługi digitalizacji, ewidencji elektronicznej, obsługi kancelaryjnej i udostępniania dokumentów, transportu, porządkowania, brakowania i niszczenia dokumentacji papierowej oraz elektronicznych nośników danych. Niszczenie dokumentów przeprowadzamy w sposób nieodwracalny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zachowania poufności informacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 – RODO) przy zastosowaniu profesjonalnej niszczarki przemysłowej według normy DIN 66399 w 2 klasie ochrony zapewniającej poziom bezpieczeństwa P-3 zalecanej dla nośników danych i dokumentów zawierających informacje wrażliwe i poufne oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i spełnieniu wdrożonych procedur zapewnienia jakości zgodne z normą ISO 9001:2008 gwarantującej najwyższy poziom zabezpieczenia poufnych informacji. Powstały w procesie mechanicznego cięcia niszczonych dokumentów przemiał papierowy jest poddawany recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. 2013 poz. 21.
Wykonujemy także analizy, audyty i szkolenia kancelaryjno-archiwistyczne. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia oraz długoletnie praktyczne doświadczenie w archiwizacji i porządkowaniu dokumentów oraz współpracy z Archiwami Państwowymi.

Zapraszamy do współpracy

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji